Overensstemmelseserklæring

Nedenstående omhandler produkternes egnethed angående kontakt med fødevarer og står derfor udenfor kvalitets- og reklamationsspørgsmål.

Gældende for følgende produkter: Skærebræt, Skærebræt med saftrille, Smørebrætter, frokostbræt og forskærerbræt.

Noyer erklærer hermed at ovenstående varer overholder gældende bekendtgørelser og forordninger:

  • Forordning 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
  • Bekendtgørelse 822/2013 om fødevarekontaktmaterialer
  • Forordning 2023/2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.


Overensstemmelseserklæring er udarbejdet efter vejledning fra Fødevarestyrelsen.